o nás

Zuza

Jsem přesvědčená, že každý člověk  má v sobě k dispozici všechny zdroje k vytvoření své originální a jedinečné životní cesty a mou rolí průvodce je pomoci mu tyto zdroje objevit a využít. Používám k tomu terapeutický rozhovor, koučování, arteterapii, ajurvédu a neurolingvistické programování. Díky vzdělání a praxi ve více oborech kombinuji více přístupů a metod, což se ukazuje jako velmi efektivní a umožňuje mi to vytvořit s klientem opravdu individuální spolupráci.

Bronik

  • inspiruji lidi k sebepoznání a následování své jedinečnosti hrou a humorem
  • využívám široké spektrum znalostí z různých oborů
  • vím, že každý člověk zná pro sebe to nejlepší řešení
  • život je krásný takový, jaký je právě teď
  • předávám své zkušenosti všem, kteří jsou ochotni převzít zodpovědnost za svůj vlastní život
  • lektor védajógy
  • lektor polytechnického vzdělávání
    pro děti  MŠ a ZŠ - Malá technická univerzita