děti v pohodě

Hra, jóga a kreativní objevování světa rozvíjí v dětech jejich jedinečnost.
Učí se porozumět sami sobě, být součástí společenství a zároveň tvořit svůj vlastní život.

vzdělávání pro děti
malá technická univerzita

více informací

vzdělávání pro děti
malá digitální univerzita

více informací